Πώς θα διαγραφούν αμφισβητούμενες οφειλές του πρώην ΟΑΕΕ
Μπορούν να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους  οι επαγγελματίες μετά τη συνταξιοδότηση με το 40% της σύνταξης