Οι κακές σκέψεις μας αρρωσταίνουν;
Η μετατόπιση από την ύλη στην ενέργεια αναπόφευκτα φέρνει στο προσκήνιο την αβεβαιότητα