Ξηραδάκης: Κινδυνεύει η πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλίας
Τα επερχόμενα μέτρα της «Βασιλείας IV» και κυρίως αυτά που θα επιβαρύνουν τα κεφάλαια των τραπεζών, όπως είναι τα νέα λογιστικά πρότυπα (IFRS 9) που μπαίνουν σε ισχύ το 2018 και αναμένεται να αυξήσουν τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από 18% έως και 25% είναι βέβαιο ότι θα πλήξουν την τραπεζική ναυτιλιακή χρηματοδότηση.