Τσακαλώτος στη ZEIT: Χωρίς τη ρύθμιση χρέους δεν βγαίνουμε στις αγορές
Ο υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι το Eurogroup έχει καταστήσει σαφές ότι θα βοηθήσει την Ελλάδα στην επάνοδο στις χρηματαγορές, ανεξαρτήτως της συμμετοχής του ΔΝΤ – Αυξημένη εποπτεία μετά τη λύση του προγράμματος