ΟΑΧΟ: Επιθέσεις με Σαρίν και χλώριο στη Βόρεια Συρία
Ο Οργανισμός επιβεβαίωσε τη χρήση χημικών όπλων σε διάφορες περιοχές της χώρας το 2017