Ταγιάνι: Η επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «διακυβεύεται» στο μεταναστευτικό
Ο επείγον χαρακτήρας του μεταναστευτικού ζητήματος απαιτεί την άμεση αντίδραση της ΕΕ, το πρόβλημα δεν θα επιλυθεί σε εθνικό επίπεδο είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου