«Παρασκευή και 13» και έκλειψη ηλίου: Η χαρά του προληπτικού
Ο μεγαλύτερος φόβος των προληπτικών αποκτά «σάρκα και οστά», καθώς αυτή η «Παρασκευή και 13» Ιουλίου που έρχεται συμπέφτει με μία έκλειψη ηλίου