ΣΕΒ: Προϋπόθεση ανάπτυξης με ποιοτικές θέσεις εργασίας η ισχυρή μεταποίηση
Κριτική του Συνδέσμουν στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο του  για τις πελατειακές πολιτικές γιγάντωσης του κράτους