Προσοχή! Μην ξαναφάς σε ξύλινο πιάτο σε εστιατόριο
Εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία μας!