Κομισιόν για ανάπτυξη στην Ελλάδα: Κάτω του 2% η πρόβλεψη για το 2018
Για το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ρυθμό ανάπτυξης 1,9% εώ τον Φεβρουάριο προέβλεπε 2,5% - «Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να ανακάμπτει και τα επόμενα χρόνια, εφόσον τηρούνται οι δεσμεύσεις για τις μεταρρυθμίσεις»