Θανατοποινίτης ζήτησε το πιο πλούσιο τελευταίο γεύμα
Ο Κέιθ Λίροϊ θέλει το τελευταίο γεύμα πριν την εκτέλεσή του να είναι όσο πιο πλούσιο γίνεται, προκειμένου να το ευχαριστηθεί.