Ιαπωνία: Έρευνα σε όλες τις ιατρικές σχολές μετά το σκάνδαλο παραποίησης των βαθμολογιών γυναικών υποψηφίων
Όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, η ιατρική σχολή του Τόκιο παραποιούσε εσκεμμένα επί χρόνια τη βαθμολογία γυναικών για να έχει λίγες φοιτήτριες