Νορβηγία: Πειραματικό πρόγραμμα δωρεάν χορήγησης ηρωίνης σε τοξικομανείς
Το σχέδιο θα επιτρέπει την ταυτοποίηση των ασθενών που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα, τον τρόπο εφαρμογής και το κόστος