Λείπουν 1.000 οικογενειακοί γιατροί
Προβλήματα φαίνεται ότι παρουσιάζει η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με τους ασφαλισμένους...