Όζοι θυρεοειδούς, συμπτώματα και αντιμετώπιση
Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι ένα κοινό κλινικό πρόβλημα. Η κλινική σημασία των όζων έγκειται στον αποκλεισμό μιας κακοήθειας...