Έρευνα: Οι Γάλλοι καταρρίπτουν τα ταμπού στο κρεβάτι
Τα τελευταία χρόνια, οι Γάλλοι αποτίναξαν τον ζυγό των προκαταλήψεων στο σεξ