Η Ελληνογερμανική Αγωγή στην 11η θέση των ελληνικών ερευνητικών φορέων
Σημαντική διάκριση για το ελληνικό σχολείο, το οποίο καταλαμβάνει μία από τις υψηλές θέσεις στην κατάταξη που εκδίδει το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής