Πρωτογενές πλεόνασμα 3,139 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,139 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο προϋπολογισμός το οκτάμηνο Ιανουάριος - Αύγουστος 2018...