Διαγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών τα παράγωγα της Folli-Follie
Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών