Τα 21 ασφαλιστικά ταμεία συγχωνεύονται σε πέντε στην Αυστρία
Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί από την κυβερνητική πλειοψηφία πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2019 - Σε έναν χρόνο όλες οι συγχωνεύσεις