Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις συνέπειες του αλκοόλ
Στην εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των βλαπτικών συνεπειών που επιφέρει η υπερβολική κατανάλωση...