Πρόταση-πρόκληση από Αυστρία και Ιταλία: Οι μετανάστες να κρατούνται πάνω στα πλοία
Οι υπουργοί Εσωτερικών της Αυστρίας και της Ιταλίας πρότειναν να παραμένουν στη... θάλασσα τα άτομα που διασώζονται, έως ότου γίνει ο πρώτος έλεγχος