Φωτογραφίες: Μουμιοποιημένος λύκος και καριμπού 50.000 χρόνων στον Καναδά
Τα δύο ζώα βρέθηκαν σε άριστη κατάσταση, αποκαλύπτοντας τη μορφή που είχαν πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια