Το εντυπωσιακό άγαλμα του Ποσειδώνα που δεν είναι στην Ελλάδα
Η ελληνική μυθολογία είναι λες πανανθρώπινη, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα στενά όρια της χώρας μας...