Για την Devin Brugman το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ
Λατρεύει το καλοκαίρι και δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Μία βόλτα...