Πρωτογενές πλεόνασμα 3,45 δισ. ευρώ ως τον Αύγουστο
Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή