Ποια Κέντρα Υγείας θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο
Το πλάνο ενεργοποιείται από αύριο Παρασκευή - Τα Κέντρα Υγείας προβλέπεται να είναι ανοιχτά μέχρι τις 9 το βράδυ