Η Γερμανία δίνει στη Βουλγαρία τον ύποπτο για τη δολοφονία της δημοσιογράφου
Η Γερμανία, στη χώρα στην οποία είχε διαφύγει, θα παραδώσει σύντομα στη Βουλγαρία τον ύποπτο για τη δολοφονία της δημοσιογράφου...