Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση – διαφραγματοκήλη, σύγχρονη και οριστική αντιμετώπιση
Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί μία εντυπωσιακή αύξηση των ασθενών που πάσχουν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση...