Αυτή ήταν η αιτία για 33.000 θανάτους στην Ευρώπη το 2015
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς ευρωπαίων ερευνητών που δημοσιεύονται από την επιθεώρηση The Lancet Infectious Diseases...