Τα ανθεκτικά βακτήρια κοστίζουν ακριβά σε ζωές και σε δαπάνες
Τα βακτήρια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά δεν θέτουν μόνο σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων, αλλά επιβαρύνουν επίσης τα συστήματα υγείας: μπορεί να...