Κύκλωμα φοροδιαφυγής με «όχημα» καταστήματα με ρούχα και παπούτσια
Κύκλωμα που είχε όλα τα βασικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της εγκληματικής οργάνωσης και δρούσε προς την...