ΣΕΒ: Tο brain drain πρέπει να αντιστραφεί πάση θυσία
Η ανεργία μειώνεται σταδιακά, από 28% το 2013 σε 20% το 2018 και η μείωση αυτή αναμένεται να επιταχυνθεί...