Φωτογραφίες: Κατέρρευσε μαρκίζα διατηρητέου κτιρίου στην Πλάκα
Το κτίριο βρίσκεται στη διασταύρωση Σκούφου και Ναυάρχου Νικοδήμου - Έκλεισε ο δρόμος