Η Εκκλησιαστική θύελλα που έρχεται
«Ο ελεύθερος άνθρωπος που ποθεί την ελευθερία δεν καταδέχεται να ντροπιάζει τον εαυτό του με τυραννία ή με υποδούλωση. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού». Παπα-Γιώργης Πυρουνάκης, ο "Πρωτόπαπας του Λαού"