Επενδύσεις που φέρνουν δουλειές
Οι επενδύσεις στο παραγωγικό τομέα που σχετίζονται με τον πολιτισμό της καθημερινότητας όπως είναι μεταξύ άλλων η διαχείριση αστικών απορριμμάτων έχουν αποτελέσματα.