Επιβάρυνση της ναυτιλίας με $60 δισ. ετησίως από τα «οικολογικά καύσιμα»
Τα νέα μέτρα για τη μείωση της εκπομπής ρύπων από τα πλοία αποτελεί το πιο καυτό θέμα για τη βιομηχανία.