Απόβαση Κινέζων, Τούρκων και Ρώσων στην Ελλάδα
Διορθώσεις στο πλαίσιο για την ελάχιστη αξία επένδυσης σε ακίνητα και το χρόνο καταβολής του ποσού...