Οι πωλήσεις του 2018 έσπασαν το ψυχολογικό φράγμα των 100.000 μονάδων
Ελαφρώς μειωμένες κατά -1,1% υπήρξαν οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών το μήνα Δεκέμβριο 2018, ως προς το μήνα Δεκέμβριο...