Η ελληνική εταιρεία που αγόρασε 46 στρέμματα στην Κίνα για να φτιάξει εργοστάσιο
Στην αγορά οικοπέδου σε βιομηχανική περιοχή της Κίνας, με σκοπό τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας, προχώρησε η εταιρεία...