Κέρκυρα: Αύξηση κατά 15,3% της επισκεψιμότητας του αεροδρομίου το 2018
Η αύξηση της επιβατικής κίνησης συνοδεύτηκε και από αύξηση των πτήσεων στο νησί (17% περισσότερες από το 2017), με αυτές του εσωτερικού να είναι ανεβασμένες κατά 29%