Ενισχύονται τα Ερευνητικά Κέντρα με 152 νέες θέσεις εργασίας
Η πρόσληψη 152 εξειδικευμένων επιστημόνων σε θέσεις ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού θα γίνουν από τον ΑΣΕΠ