Μόνο φυλλάδια περιείχαν οι ύποπτοι φάκελοι στα πανεπιστήμια
Εξαίρεση η περίπτωση της Μυτιλήνης, όπου στον φάκελο εντοπίστηκαν ερεθιστικές ουσίες