Εθνική Τράπεζα: Ζήτησε διετή παράταση για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής
Ενημέρωσε την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ προκειμένου να αποφύγει μια αναγκαστική και βιαστική πώληση - Πωλήσεις δανείων και πλειστηριασμοί για τη μείωση των NPEs από τα 16 στα 10 δισ. ευρώ