Φωτογραφίες: Ποδοπάτησαν και κατέστρεψαν το στεφάνι της Μέρκελ στον Άγνωστο Στρατιώτη
Δείτε τις εικόνες που προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση