Η Ρωσία μειώνει την παραγωγή πετρελαίου
Η Μόσχα εφαρμόζει τις αποφάσεις στο πλαίσιο του ΟΠΕΚ