Ύποπτοι φάκελοι: «Mην τους ανοίγετε» συστήνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Στην ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο αναφέρει ότι θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως το γραφείο του Πρύτανη για την ασφαλή διαχείριση των φακέλων