Η πιθανή καθυστέρηση του Brexit προκαλεί πονοκέφαλο στις Βρυξέλλες
Οι Βρετανοί ενδέχεται να κληθούν να ψηφίσουν και πάλι για τους αντιπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μολονότι έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από την Ένωση!