Όταν τολμάς όλα μπορεί να συμβούν
Γυμνασμένοι, αποφασισμένοι και τολμηροί πετυχαίνουν απίστευτα πράγματα.