Η ελληνική εφεύρεση που θα προειδοποιεί για εμφράγματα
Ένας καινοτόμος εκτυπώσιμος βιοαισθητήρας, ο οποίος με τη χρήση μιας σταγόνας αίματος...